Directorul executiv AJOFM Harghita în vizorul DNA

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența indiciilor privind posibila săvârșire de către PĂNESCU TIBERIU, Director executiv în cadrul Agenției Județene pentru Ocupareaa Forței de Muncă Harghita (AJOFM), a infracțiunii de conflict de interese, a infracțiunii asimilată faptelor de corupție, a infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene precum și a infracțiunii de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției.

Agenția a constatat existența indiciilor privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese de către TIBERIU PĂNESCU, întrucât, în calitate de director executiv al AJOFM Harghita a participat la luarea unei decizii prin care instituția pe care o conducea s-a asociat cu Asociația Agromro (entitate de la care soția sa a obținut ulterior venituri) în vederea implementării proiectului finanțat din fonduri europene (POSDRU) ‘Noi oportunități de ocupare în mediul rural prin Telework’.

De asemenea, în cauză au rezultat și indicii privind posibila săvârșire a infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, întrucât, în calitate de director executiv al AJOFM Harghita a intrat în posesia unor informații din interiorul instituției, pe care le-a utilizat ulterior pentru obținerea unor avantaje patrimoniale sub formă de remunerație pentru soția sa, urmare a încheierii de către aceasta a mai multor contracte de prestări servicii cu Asociația Agromro.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că s-au conturat premise în sensul inexistenței unei selecții pe criterii obiective (soția persoanei evaluate fiind angajată în cadrul Asociației — în detrimentul altor persoane — pe funcția de formator în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene), Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție și cu privire la posibila săvârșire de către TIBERIU PĂNESCU a infracțiunii împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, și respectiv a celei de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției.

Prevederi legale invocate de Agenția Națională de Integritate în sesizarea transmisă Direcției Naționale Anticorupție:

— conflict de interese, prevăzut de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’,

— infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, prevăzute de art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia ‘Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații’,

— infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, prevăzute de art. 18/2, alin. (1) din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia ‘Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani oi interzicerea unor drepturi’,

— abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, prevăzut de art. 13/2, din Legea nr. 78/2000, potrivit căruia ‘În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime’.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy