A Román Kultúra Napja

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Január 15-e különleges nap a románság számára, akik bárhol is élnek ezen a földkerekségen igyekeznek megőrizni identitásukat, nemzeti hovatartozásukat, kultúrájukat, átadni hagyományaikat nemzedékről nemzedékre. E tekintetben Hargita Megye Tanácsa maga is erőfeszítéseket tesz és részt vállal a Hargita megyei románok ösztönzésében kulturális tevékenységek szervezésében, a turizmus fellendítésében, a fiatalok támogatásában. Ilyen értelemben intézményünk évente rendez pályázatokat kimondottan a Hargita megyei román lakosság és egyesületek számára, támogatva a kulturális, és nemcsak, tevékenységeket. Ugyanezzel a céllal, a megyei tanács a megye északi településeivel együtt részt vállalt a Kelemen Havas-Görgény Közösségi Kapcsolatfejlesztő Egyesület létrehozására irányuló erőfeszítésekben, amelynek szerepe és fontossága van a román kultúra, hagyományok, népszokások fenntartásának támogatásában.

Ami a megyei oktatást illeti, többször jeleztük a román nyelv magyar gyerekeknek történő oktatása körüli gondokat. Hasznos lenne mind a tanügyi rendszer, mind a magyar diákok számára, hogy a magyar gyerekek ne ugyanolyan tanterv alapján tanulják a román nyelvet, mint a román gyereke, akiknek anyanyelvük. A jelenlegi módszer, amellyel a román nyelvet oktatják, hátrányba helyezi a nem román anyanyelvű gyerekeket. A megyei tanács elemző bizottsága tanulmányt készített erre nézve, amely a http://analiza.judetulharghita.ro/situatia-predarii-limbii-romane-in-judetul-harghita/ linken tekinthető meg.

Egymás kultúrájának megismerése lehetetlenség anélkül, hogy a másik nemzetiség nyelvét is ismernénk. Mindkét fél számára előnyös lenne egy, a jelenlegi eredménytelen oktatási módszertől eltérő, más román nyelvtanulási lehetőséget kidolgozni. Egy régi közmondás szerint „ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy”, ennek a napnak pedig a román- magyar kultúra, nyelv és szokások kölcsönös megismerése napjának kell lennie. Ezen intézkedések nyilvánvaló előnye nem más, mint egy jobb együttélés és megértés románok és magyarok között.

Csíkszereda, 2017 január 15

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy