Kitüntették Gheorghe Pop dandártábornokot

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Pro Civitate Díjat adományoztak Gheorghe Pop dandártábornoknak Hargita Megye Tanácsa Salamásra kihelyezett július 14- ei soros ülésén. Az ünnepélyes alkalomra meghívást kaptak a helyi tanácsosok, vállalkozók, közintézmények vezetői, a térség polgármesterei és tűzoltó parancsnokai.

A jelenlevőket Mândru Valentin polgármester köszöntötte. Beszédében a megyei tanáccsal való jó együttműködés reményét hangsúlyozta, majd üdvözölte Gheorghe Pop dandártábornokot.

A tanácsülés elején esküt tett Nagy Pál Erdélyi Magyar Néppárti tanácsos, így az ülésen ő is aktívan részt vehetett.

Az ülés alkalmával elfogadták Hargita Megye Tanácsának programját, amelynek keretében járdát építenek a Hargita megyei településeken átvezető megyei utakon. A program meghirdetése után két település, Gyergyóalfalu és Zetelaka nyújtotta be a technikai dokumentációt, előbbinek 250 ezer lejt, utóbbinak 750 ezer lejt hagytak jóvá. – A járdaprogramot a helyi önkormányzatokkal közösen bonyolítjuk le. Javaslatokat és terveket várunk más településektől is, a megyei tanács költségvetésének módosítása révén biztosítani tudjuk a járdaépítés finanszírozását- nyilatkozta Barti Tihamér alelnök.

Elkészült a célszerűségi tanulmány repülőtér megvalósítására Hargita megyében, mely az egész megyére érvényes.

Borboly Csaba elnök Hargita Megye Tanácsának nevében Pro Civitate Díjjal tüntette ki a nyugdíjba vonuló Gheorghe Pop dandártábornokot, az Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének parancsnokát. A dandártábornok július elsejei hatállyal vonult nyugdíjba.

Gheorghe Pop 21 évvel ezelőtt állt szolgálatba, 2001- től az Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének parancsnoka. A Pro Civitate Díjat azoknak a személyeknek adományozzák, akik a megye kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, vagy a közélet egyéb területein hosszú ideig, kimagasló tevékenységeket végeztek. „Gheorghe Pop a közösségért végzett munkája révén mindannyiunk példaképe lehet”– hangzott el a laudációban.

A dandártábornok megköszönte a kitüntetést, majd felelevenítette pályafutása legemlékezetesebb pillanatait. Megköszönte a megyei tanácsnak a jó együttműködést, és hangsúlyozta egy megyei repülőtér fontosságát a sürgősségi esetekre nézve, ezirányú véleményét egész karrierje során fenntartotta.

Albert Csaba, a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének elnöke a tűzoltók kiváló munkáját méltatta. Mint elmondta, az önkéntes csapatok a támogatásoknak köszönhetően tudnak fejlődni.

Szentes Antal tanácsos javaslatára indított támogatási programot a megyei tanács az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. Jelen ülésen a tanácsos a támogatásukra szánt összeg megemelését javasolta.

– A mai tanácsülés fő témája a polgárvédelem volt. Gheorghe Pop vezetése idején jelentősen javult a sürgősségi esetek felügyelősége és a megyei tanács közötti kapcsolat. Ennek köszönhetően a hivatásosok mellett az önkéntes tűzoltók munkája is előtérbe került, ami nagyon fontos, hiszen ők azok, akik a családjukat sem kímélve bármikor készen állnak a nem veszélytelen feladat teljesítésére – összegezte Borboly Csaba.

Az ülésen bemutatott film az önkéntes tűzoltóról:

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy