Közigazgatási eltérés Hargita megye és Románia többi része között

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Románia évek óta szembesül egy endemikus problémával a közigazgatásban: egyes tisztviselők és politikusok hozzá nem értése és korrupciója. Ez a két csapás nem korlátozódik bizonyos régiókra, hanem az egész országban jelen van, és jelentős anyagi károkat, pénzügyi veszteségeket, sőt, a legtragikusabb esetekben akár életeket is követel.

Egy érdekes és aggasztó jelenség azonban különösen Hargita megyében figyelhető meg. Itt, más megyékkel ellentétben, a hozzá nem értő tisztviselők és a visszaélésekben bűnösök nemcsak hogy a rendszerben maradnak, hanem aktívan védik is azt. Ez a védőfal politikai manőverezéssel épül ki, amelyben különböző intézmények tisztviselői vesznek részt, és amely a súlyos hibákkal vagy visszaélésekkel vádolt személyeket a helyükön tartja.

Ez a helyzet riasztó különbséget teremt Hargita és az ország többi része között. A legtöbb megyében az alkalmatlanságot bizonyító tisztviselőket elbocsátják, néha még ugyanazok a politikai szereplők is, akik előléptették őket, hogy elkerüljék a nyilvános botrányokat és az érintett pártok vagy intézmények megítélésének romlását. Hargita megyében azonban más a rendszer, inkább egy fél-diktatúrához hasonlít, amelyben a politikai érdekek dominálnak, és elnyomnak minden reform- vagy változtatási kísérletet.

Ebben az összefüggésben Hargita megye „állam az államban” néven is felfogható, ahol a politika által korlátozott polgárok a megtorlástól való állandó félelemben élnek, ha másként vélekednek. A megfélemlítés légköre gátolja az aktív civil társadalom kialakulását, és lehetővé teszi egy olyan rendszer fennmaradását, amelyben a hozzá nem értés és a korrupció nem csak fennmarad, de még ösztönözve is van.

Lényeges feltenni a kérdést, hogy miért van ilyen eltérés abban, ahogyan a különböző megyék reagálnak a közigazgatási inkompetenciára és a korrupcióra. A válasz kétségtelenül a hatalmi struktúrákban és egyes politikai vezetők azon érdekében rejlik, hogy az általános jólét és a demokratikus fejlődés rovására fenntartsák a kormányzati apparátus feletti abszolút ellenőrzést.

Ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen ezt a helyzetet, és hogy Hargita megye kikerüljön a politikai diktatúrából, elengedhetetlen, hogy a polgárok megértsék, hogy az abszolút hatalom abszolút korrumpál. A politikai diktatúra elkerülhetetlenül a jogok korlátozásához és elmaradottsághoz vezet. Hargita polgárainak fel kell ismerniük, hogy négyévente egyszer az ő kezükben van a hatalom, hogy valamit megváltoztassanak, a politikai tényezőre adott szavazatukkal.

Sok embernek nehéz ezt megérteni Hargita megyében, különösen akkor, amikor hosszú ideig az egyik párt dominált. Például, amikor a Kommunista Párt uralta Romániát, még ha egy amerikai párt indult volna is a Román Kommunista Párt ellen, a románok akkor is az RKP-re szavaztak volna, vagy a megtorlástól való félelem miatt, vagy azért, mert Amerikát az embereket tönkretevő kapitalizmus szimbólumának tekintették.

Bár az összehasonlítás erőltetettnek tűnhet, az 1989 előtti valóság sajnos ma is aktuális. Ha összehasonlítjuk Hargita megyét Neamt megyével, két szomszédos, hasonló lélekszámú megyével, jelentős különbségeket látunk. Neamţ megyében több politikai párt van hatalmon, és a hatóságok jobban végzik a munkájukat, míg Hargita megyében sok magyar nemzetiségű ember a román hatóságokkal szembeni propaganda által ellenségesen viselkedik, és nem fordul hozzájuk segítségért, még szélsőséges helyzetekben sem. Ez tükröződik a 112-es segélyhívószámra érkező hívások statisztikájában, ahol Neamt megyében legalább kétszer annyi hívás érkezik egy év alatt, mint Hargita megyében.

Összefoglalva, Hargita megye és lakói sorsa a politikai tényező kezében van, de négyévente egyszer, egy napra az emberek kezében is, akik eldöntik, hogy akarnak-e valamit változtatni, vagy visszaadják a hatalmat azoknak, akik ugyanabban a fél-diktatúrában tartják őket.

I.R.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy