Oktatási Minisztérium, pontosítások a tanulói ösztöndíj-vita kapcsán

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 

  1. Az ösztöndíjak összege a 2020-ban nevetséges értékekről (6 lej/hó vagy 8 lej/hó) 500 lej/hó teljesítményösztöndíjra és 200 lej/hó érdemösztöndíjra nőtt. Kérdés: Hol van az ösztöndíjak összegének csökkenése?
  2. A tanulói ösztöndíjak keretösszege a 2020-as költségvetéshez képest 4-szeresére, 2021-hez képest pedig 60%-kal nőtt. Kérdés: HOL van az ösztöndíjalap CSÖKKENÉSE?
  3. A 2022. évi 347 000 érdemösztöndíjas becsült száma 3-szor több, mint a 2020. évi 123 472 érdemösztöndíjas. Kérdés: HOL „csökkent” az érdemösztöndíjasok számában?

A teljesítmény-, érdem-, szociális és tanulmányi ösztöndíjakat 2020-ig bezárólag csak a közigazgatási-területi egységek helyi költségvetéséből finanszírozták. A 2019-2020-as tanévben 270 millió lej volt a kizárólag a helyi közigazgatási szervek által a tanulói ösztöndíjak kifizetésére elkülönített összeg. Az Oktatási Minisztérium által gyűjtött adatok alapján a kedvezményezettek száma összesen 233 754 fő (ebből 123 472 érdemösztöndíjas).

Az 1.064 / 2020-as kormányhatározat első alkalommal állapította meg a 2020-2021-es tanévre a 100 lejes teljesítmény-, érdem-, tanulmányi és szociális ösztöndíjat. Ugyanebben a Kormányhatározatban 1989 után először rögzítették, hogy a minimum 100 lej/hó összeget az állami költségvetésből, az áfából kiszakított kvótákból biztosítják, függetlenül az ösztöndíj típusától. A változások eredményeként 2021 volt az első olyan év, amikor az állami költségvetésből forrást különítettek el tanulói ösztöndíjak kifizetésére az Oktatási Törvény 82. cikke alapján. Az állami költségvetésből elkülönített összeg 645,288 millió lej volt, a kedvezményezettek száma 605 510 diák.

Az 1.094 / 2021-es Kormányhatározat új összegű ösztöndíjat állapított meg a 2021-2022-es tanévben a tanulóknak, első alkalommal differenciáltan, az ösztöndíj kategóriától függően, a következőképpen: 500 lej teljesítményösztöndíjra, 200 lej az érdemösztöndíjra és a szociális ösztöndíjra, valamint 150 lejt tanulmányi ösztöndíjra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020-ig sok ösztöndíj értéke volt nevetséges / szégyenletes, havi 6, 8 vagy 10 lej. Az első kérdés az lenne: HOL van az ösztöndíjak összegének csökkenése?

2022-ben a 317/2021-es Állami költségvetési törvény 1,031 milliárd lejt utalt ki az állami költségvetésből, az áfából levont összegekből (60%-os növekedés a 2021. évhez képest). A második kérdés az lenne: HOL van az ösztöndíjalap csökkenése?

Továbbá a 2020-2021-es évekre az Oktatási Minisztérium költségvetéséből teljes körűen biztosították a középiskolai pénz (bani de liceu 250 lej/hó) és a szakmai ösztöndíj (bursa profesionala 200 lej/hó) kifizetését, és a 2022-es költségvetés tartalmazza ezeknek a kifizetéséhez szükséges összegeket, a Középiskolai Pénzprogram 22 853 kedvezményezettjének 51,4 millió lejt, a Szakmai Ösztöndíjprogram 99 969 kedvezményezettjének pedig 176,5 millió lejt. A szociális ösztöndíj a jogszabályi rendelkezések szerint összevonható a teljesítményösztöndíjjal, az érdemösztöndíjjal vagy a tanulmányi ösztöndíjjal. Ugyanakkor a sajátos nevelési igényű diákok tanulmányi / érdem / teljesítmény / szociális ösztöndíjban részesülhetnek, függetlenül attól, hogy részesülnek-e szociális védelmi intézkedésben is. A szakmai ösztöndíj összeadható a teljesítményösztöndíjjal vagy érdemösztöndíjjal.

Alapvetően 2022-ben a diákösztöndíjak keretösszege négyszerese a 2020-as költségvetésnek. Még egyszer feltesszük a kérdést: HOL van az ösztöndíjalap csökkenése? Az ösztöndíjalap közel 4-szeres növekedése 2020 és 2022 között semmiképpen nem függ össze azzal a kijelentéssel, amely szerint a Kormány csökkenteni kívánja a diákok ösztöndíjalapját.

A kedvezményezettek becsült száma 2022-re 537 477 diák, ebből 347 000 érdemösztöndíj (a 9,50-es felső határt figyelembe véve) és 156 000 szociális ösztöndíj. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022-re becsült 347 000 érdemösztöndíjas 3-szor több, mint a 2020-as 123 472 érdemösztöndíjas. A harmadik kérdés tehát az lenne: HOL van az érdemösztöndíjasok „megrövidített” létszáma?

Pontosítunk, hogy a tanfelügyelőségek által közölt adatokból a 2021-2022-es tanévben 753 400 diák, az összes ösztöndíjra jogosult tanulói létszám 53%-a 8,50 és 10 közötti átlaggal rendelkezik, ebből 346 698 diák átlaga 9,50 feletti, ami a jogosult diákok számának 25%-a.

Megemlítjük, hogy a tanulói ösztöndíjak odaítélésének új általános kritériumait megállapító rendeletet 2021. október 11-e óta elemzi a Társadalmi Párbeszéd Bizottság. Sőt, még a diákok képviselői által 2021.09.14-én javasolt egyik változat említette az oktatásban kiemelkedő eredményt elért tanulók érdemösztöndíjának odaítélését, az előző évben 9,50 és 10 közötti általános átlagot, illetve a tanév első félévében magaviseletért 10-es osztályzatot elért ötödik osztályos tanulók számára.

Pontosítunk, hogy az Oktatási Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlődést, és az intézkedés alkalmazásával elért eredményeket elemzi a diákok teljesítményének támogatása és serkentése érdekében, és szükség esetén javasolja az ösztöndíjak odaítélésének általános kritériumainak módosítását.

Egyúttal ismételten leszögezzük, hogy a 2022. évi állami költségvetési törvényben erre a célra biztosított összeget kizárólag a diákok ösztöndíjainak kifizetésére fordítjuk.

Következtetés: „Bármennyire is népszerűsítenek egy hamis információt, az nem válhat igazsággá.”

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Oktatási miniszter

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy