Összeférhetetlenséget talált az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg PROHASZKA-RAD VIORICA esetében, aki 2006 április 14- 2014 december 15 közötti időszakban egyidejűleg volt a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szemészeti osztályának vezetője és az OCULUS Kft adminisztrátora (amelynek tevékenységi tárgya ’ egészségügyi szolgáltatások’)

A kiértékelt személy ezáltal megszegte az alábbi törvényes előírásokat:

* 95/2006-os törvény, 180.cikkely, (1) bekezdés, b) alpont (2015.08.28-án még érvényben levő formájában) mely szerint ’ Egyéni menedzser funkció nem összeférhető más vezetői funkcióval, még ha azt térítésmentesen végzi is’;

* 95/2006-os törvény, 184. cikkely, (12) bekezdés, (2015.08.28-án még érvényben levő formájában), mely szerint ’ Az összeférhetetlenségre vonatkozó, 178. cikkely, (1) bekezdés, b) alpont, (…) a közkórházak osztályos főorvosaira is vonatkoznak.’

A fent említett személyt tájékoztatták az értékelés folyamatáról, az azonosított elemekről, és jogairól- azaz, hogy ügyvédet fogadhat, bemutathat szükségesnek vélt adatokat és információkat, kifejezheti álláspontját személyesen vagy írásban. PROHASZKA RAD VIORICA a kiértékelési iratcsomóhoz csatolta álláspontját a védelemhez való joggal kapcsolatban.

’ Az összeférhetetlenség állapota fegyelmi vétségnek minősül és az illető személy által betöltött tisztségre, hivatalra illetve tevékenységre vonatkozó szabályozások szerint büntetendő (…)’.

’ Azt a személyt, amelyet összeférhetetlennek találtak, 3 éves időtartamra megfosztják bármely közhivatal gyakorlási jogától. Ha az illető személy választás során került a hivatalába, a felfüggesztéstől számított 3 évig nem foglalhatja el ugyanazt a hivatalt.’

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség a jogszerűség, a titoktartás, pártatlanság, független működés, gyorsaság, a gondos ügyintézés és a védelemhez való jog elvei alapján fejti ki tevékenységét.

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy