Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Miercurea Ciuc: consilierii locali stabilesc luni impozitele și taxele locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc se va întruni în şedinţă extraordinară luni, 13 mai 2019 de la ora 07.30, în care se propune stabilirea pentru anul 2020, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art.493 alin. (3) și (4) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015, cu rata inflației de 4,6%.

Expunere de motive la proiectul de hotărâre a  Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc:

”În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, și aspectul că stabilirea impozitelor și taxelor locale are la bază, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în care sunt prevăzute nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Că referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează:

” (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

” (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. ”.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică – Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri, propun Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

  1. Capitolul I – Impozitul şi taxa pe clădiri
  2. Capitolul II – Impozitul şi taxa pe teren
  3. Capitolul III – Impozitul pe mijloacele de transport
  4. Capitolul IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
  5. Capitolul IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
  6. Capitolul V -Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
  7. Capitolul VI– Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
  8. Capitolul VII  – Alte taxe locale 
  9. Capitolul VII– Sancţiuni
  10. Capitolul VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.