Modificările aduse Codului fiscal de OUG 3/2017

0

Articol disponibil în: Română

OUG 3/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2017, a adus o serie de modificări Codului fiscal. Acestea sunt:

  1. Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, precum și activități conexe acesteia. Aceștia sunt scutiți de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate, în condițiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.
  2. Modificarea plafonului de venituri la microîntreprinderi la 500.000 euro, cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro fiind cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Dacă o microîntreprindere realizează în cursul unui an fiscal venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management este de peste 20% inclusiv din veniturile totale, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

  1. Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor vor fi în 2017:

– 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

– 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

  1. Introducerea scutirii de impozit pe venit în cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere, în cursul unui an.
  2. Deducerea de la calculul impozitului pe venit a primelor de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, care să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro pe an.
  3. Aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil obținut la transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și a terenurilor de orice fel fără construcții. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.
  4. Eliminarea plafonării bazei de calcul la 5 salarii medii brute pentru calculul contribuției individuale de asigurări sociale, cât și pentru calculul contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor.
  5. Scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din investiții și/sau venituri din alte surse (venituri din vânzarea de acțiuni și părți sociale, din dividende, dobânzi), dacă obțin și venituri din salarii sau asimilate salariilor, din pensii, din activități independente, din asocierea cu o persoană juridică, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj, indemnizații pentru creșterea copilului, ajutorul social acordat, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă.

 

 

cod-fiscal-2017


Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy