Noi tipuri de lucrări pentru întreținerea de vară a drumurilor județene – materiale mai bune, lucrări de calitate

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Odată cu expirarea contractului cadru în luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Harghita a elaborat un nou caiet de sarcini în vederea organizării procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de întreținere de vară: separat pentru plombare și asfaltare de drum, separat pentru lucrări de pietruire. S-a dublat cantitatea materialelor în cazul lucrărilor pe pietruire, fiind cuprinse și dispoziții în ceea ce privește faptul că firma căreia i se atribuie lucrările va fi nevoită să acționeze și cu utilaje, în caz de inundație.

Consiliul județean a întocmit un caiet de sarcini nou pentru atribuirea lucrărilor publicate la sfârșitul lunii mai, în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP): în scopul adaptării la condițiile economice actuale a fost nevoie de noi modalități de evaluare, calculare a prețului și un nou model de contract cadru.

Pe baza experiențelor acumulate în anii 2014–2016 cu privire la administrarea drumurilor județene pe perioada verii, schimbările cuprinse în caietul de sarcini au fost semnificative. În ceea ce privește lucrările de pietruire, este o noutate faptul că începând din acest an se vor putea înlocui inele de beton ale rigolelor. Drenarea corespunzătoare a apelor pluviale reprezintă o problemă în cazul drumurilor județene, în ultimii ani s-au executat numeroase lucrări de curățire a șanțurilor pe porțiuni de zeci de kilometri, însă în mai multe locuri rigolele s-au deteriorat, sau nu au diametrul corespunzător. În acele cazuri în care se impune, spre exemplu pe drumurile pietruite unde rigolele au o lățime de doar 4-5 m, se vor putea executa din timp lucrările necesare. În ceea ce privește diametrul inelelor de beton, în noua procedură acestea au dimensiuni cuprinse între 600–1400 mm.

Betonare șanțuri

O noutate este de asemenea, și cuprinderea în caietul de sarcini a șanțurilor de beton. Este importantă această prevedere deoarece în numeroase locuri, unde panta este mare sau drumul este cu numeroase serpentine, șanțurile de pământ se înfundă într-un timp scurt.

Altă noutate este reprezentată și de faptul că până acum reparațiile pe drumurile pietruite erau executate cu 300 metri cubi/km de piatră sau balast, cantitate insuficientă, care se transpune într-un strat cu o grosime de 5 cm. Conform standardului 2002/554 care face referire la administrarea drumurilor publice, este permisă utilizarea cantității de 600 metri cubi/km. Această cantitate este necesară, mai ales datorită faptului că pe numeroase drumuri județene există porțiuni pietruite – spre Cinod, serpentinele spre vârful Rugat, pe drumul județean 127 între Ditrău și Tulgheș, drumul județean 135 între Atid și Șiclod, și nu numai.

Dat fiind faptul că an de an, în județ se înregistrează pagube produse de inundații, s-a introdus între prevederi și faptul ca în aceste cazuri să se intervină cu utilaje în timp util și eficient. Pe baza experiențelor din anii trecuți, este nevoie de intervenirea rapidă pentru curățarea șanțurilor și rigolelor, transportarea aluviunilor, restabilirea albiei apelor. Adesea apele intră pe suprafața carosabilului, de aceea este nevoie de construirea gabioanelor din beton care vor contribui la stoparea deteriorării drumurilor.

În cadrul lucrărilor de întreținere de vară a drumurilor județene, sunt incluse lucrările de pietruire, curățare a șanțurilor, amenajarea acostamentului, cosit (cu tractor propriu), curățirea podurilor și podețelor, repararea și vopsirea balustradelor, lucrări de betonare, refacerea rigolelor, lucrări de plombare, vopsire/marcaj drum, amplasare indicatoare de circulație.

Contractele se vor semna cel mai curând în cursul lunii iulie

Demararea procedurii de achiziție publică a fost întârziată datorită faptului că bugetul Consiliului Județean Harghita a fost adoptat în data de 13 martie, astfel ținându-se cont de legislația în vigoare și de respectarea regulilor sistemului birocratic, contractul se poate semna cel mai repede în cursul lunii iulie, atunci putând începe și lucrările de întreținere. Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a respins de mai multe ori documentațiile înaintate. Documentația pentru lucrările de pietruire a fost înaintată spre verificare de către consiliul județean în data de 25 aprilie, răspunsul prin care a fost respinsă fiind comunicat în data de 9 mai. S-a retrimis în data de 16 mai, fiind respinsă din nou în data de 19 mai, urmând ca documentația să fie acceptată în sfârșit la data de 25 mai. Astfel, termenul până la care se pot depune oferte este de 3 iulie, tot în aceea zi va avea loc și deschiderea acestora.

Și în cazul lucrărilor de plombare și asfaltare, documentația înaintată pentru prima oară în data de 25 aprilie, a fost refăcută de mai multe ori, fiind acceptată în data de 18 mai și publicată pe data de 23 mai pe SEAP. Desfacerea ofertelor va avea loc în data de 26 iunie.

În legătură cu procedurile de achiziție publică, poate fi consultat site-ul achizitiipublice.judetulharghita.ro.

Borboly Csaba, președintele consiliului județean este de părere că sistemul birocratic reprezintă o grea povară pentru cei care se ocupă cu achizițiile publice. Prin intermediul acestui contract cadru, valabil pe mai mulți ani, se dorește simplificarea procedurilor, astfel încercându-se a se evita întârzierile și eficientiza lucrările de întreținere.

Ne străduim ca în ciuda sistemului birocratic să îmbunătățim procedurile de achiziție publică. Contăm pe participarea antreprenorilor locali, cărora le transmit să profite de fiecare ocazie, deoarece pot contribui nu numai la deplasarea în siguranță a locuitorilor, ci și la crearea sau păstrarea locurilor de muncă”, a afirmat președintele consiliului județean.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy