Primăria Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator public

0

Articol disponibil în: Română

Primăria Municipiului Gheorgheni organizează concurs pentru ocuparea funcţiei în regim contractual de administrator public pe perioadă determinată:

 Condiţii generale şi specifice:

 Poate ocupa funcţia de administrator public orice persoană care:

 –         Are cetăţenia română şi domiciliul în România;

–         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

–         Are capacitate deplină de exerciţiu,

–   Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

–         Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

–         Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

–         Este absolvent de studii superioare de lungă durată,

–         Deţine studii  în domeniul managementului,

–         Are o vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 3 ani;

–         Are experienţă în management  sau  funcţie de conducere – minim 5 ani;

–          Are cunoştinţe de operare pe calculator;

–   Are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiza şi sinteza, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi spirit de iniţiativa, etc.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni, în data de:

  1.  – 05 martie 2018 ora 10:00 proba scrisă,
  2.  – 07 martie 2018 ora 10:00 proba interviu şi prezentarea proiectului de management

Proiectul de management va conţine în principal expunerea de metode, strategii, programe, proiecte, măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizarea a obiectivelor şi asupra gradului de îndeplinire a acestora, mijloace, expertize, experienţe ce se preconizează a se utiliza, analize asupra condiţiilor de dezvoltare economico – socială, propuneri de îmbunătăţire şi utilizare a tuturor factorilor implicaţi în transformarea, modernizarea şi dezvoltarea urbanistică. Proiectul de management se depune pe suport de hârtie şi pe suport magnetic.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni.

Relaţii suplimentare la telefon 0366-139914.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy