Reacții la instigarea la segregare în școlile din Harghita

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Recentele declarații ale președintelui Consiliului Județean Harghita, care sugerează excluderea elevilor maghiari din școlile cu predare în limba română, au stârnit valuri de indignare în rândul comunității educaționale și politice. Aceste afirmații, considerate a fi incompatibile cu valorile unei societăți democratice și ale unui stat de drept, au declanșat o serie de reacții puternice, în mod particular din partea conducerii Colegiului Național „Octavian Goga”.

Aceste comentarii, venite din partea unei figuri publice influente, sunt considerate nu doar nejustificate, dar și contrare principiilor fundamentale ale educației și democrației. Astfel de declarații nu numai că jignesc elevii și părinții, dar aduc prejudicii și corpului profesoral al colegiului, care se dedică oferirii unei educații de calitate, egalitare și nediscriminatorii pentru toți elevii.

Era așteptat ca autoritățile competente, precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau Prefectura, să intervină în această situație. Cu toate acestea, până în prezent, răspunsul lor a lipsit cu desăvârșire, ceea ce ridică întrebări cu privire la eficacitatea și imparțialitatea acestor instituții în protejarea principiilor egalității și respectului în educație.

În urma scandalului, o întâlnire a fost organizată între Borboly Csaba și conducerea Colegiului Național „Octavian Goga” pentru a discuta această problemă. Totuși, se pare că discuțiile nu au condus la nicio rezoluție concretă sau satisfăcătoare, lăsând multe întrebări fără răspuns și neliniști în comunitate.

Această situație continuă să fie un subiect fierbinte, subliniind nevoia unei atitudini mai ferme cel puțin din partea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și a unei acțiuni concrete din partea autorităților pentru a asigura respectarea principiilor egalității și nondiscriminării în sistemul educațional.

Am solicitat și un punct de vedere din partea conducerii Colegiului Național „Octavian Goga” pentru că această unitate de învățământ este victima instigărilor discriminatorii facute de președintele CJH. Iată punctul de vedere al colegiului.

Dreptul de a alege școala este un aspect fundamental al sistemului educațional și reflectă principiile libertății individuale și ale drepturilor parentale. În România, acest drept este încorporat în legislația națională și se aliniază cu normele și standardele internaționale privind educația.
Conform Constituției României, educația este un drept garantat fiecărui cetățean. Articolul 32 stipulează că „Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și profesional și prin învățământul superior”. Acesta subliniază dreptul fiecărui cetățean de a alege forma de educație, ceea ce implicit include dreptul de a alege școala.
Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011, oferă un cadru mai detaliat. În aceasta, se specifică că sistemul educațional trebuie să asigure egalitatea de șanse și dreptul la educație pentru toți cetățenii, indiferent de contextul social, etnic, lingvistic sau religios. Deși legea se concentrează pe asigurarea unui acces egal la educație, ea subînțelege și că familiile și elevii au libertatea de a alege instituția educațională.
Mai mult, România, ca membră a Uniunii Europene și semnatară a diferitelor convenții internaționale privind drepturile omului și educația, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectă principiul alegerii libere a educației de către părinți și elevi. Acest principiu este reflectat în legislația națională.
Referitor la situația specifică a învățământului din Harghita, este esențial ca politica educațională să fie ghidată de principii de echitate, respect pentru diversitatea culturală și lingvistică și să susțină toate formele de educație, indiferent de limba de predare sau specificul unității de învățământ. Astfel, abordarea lui Borboy este total greșită și ilegală. El ar trebui să sprijine învățământul harghitean în toate formele sale nu să fie contra acestor principii. Este esențial ca politicienii și decidenții să recunoască și să susțină dreptul părinților și al elevilor de a alege școala, întrucât aceasta este o extensie a drepturilor lor fundamentale. Orice încercare de a limita sau de a influența această alegere din motive politice nu doar că contravine principiilor educaționale și legislației naționale, dar poate afecta și calitatea și echitatea educației oferite.
În concluzie, în România, dreptul de a alege școala unde vrei să studiezi este apanajul elevilor și părinților, un principiu susținut atât de legislația națională, cât și de angajamentele internaționale ale țării. Politica educațională ar trebui să reflecte această realitate, promovând o abordare incluzivă și susținătoare a tuturor formelor de învățământ, indiferent de specificul lor.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy