160 éve történt a romák felszabadítása

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Az idén múlt 160 éve a Román Fejedelemségekben élő romák felszabadításának.

A romák társadalmi felszabadítása egy komplex folyamat,amely a személyi szabadság biztosításán kívül a nomád életmód leállítását,a romák földművelésbe való bevonását, városi és falusi környezetbe való integrációjukat jelenti.

Ennek a létfontosságú eseménynek a megjelölésére szervezett a „Gi Rromano”Kulturális Egyesület megemlékező műsort 2016 február 20-án és 2016 február 24-én a szenterzsébeti iskola diákjainak közreműködésével és a székelyandrásfalvi,újszékelyi,siménfalvi,csekefalvi és szenterzsébeti roma közösségek fiatal felnőtteivel.

Ezzel az alkalommal a résztvevők megbeszélték a környék romáinak integrálását,és a mindennapi nehézségeiket is.

Egy fotókiállításra is sort került és a romák történelmének 1856-tól napjainkig lejátszódott főbb mozzanatait felelevenítő rövidfilmet is megnéztek.

1856 február 20-ika fontos dátum a romák számára.Ekkor szabadult fel az utolsó réteg magántulajdont képező roma rabszolga „A Román Fejedelemségek összes cigányának emancipációjáról szóló Törvény”alapján.A törvényt Barbu Stirbei uralkodó adta ki,szövegét Petre Mavrogheni és Mihail Kogalniceanu szerkesztette.

1859-ben Alexandru Ioan Cuza az Egyesült Román Fejedelemségek első uralkodója az utolsó rabszolgaságra utaló jeleket is igyekszik eltörölni.

Felszabadulásuk után a cigányok közül egyesek tovább dolgoznak addigi gazdáiknak;mások egyebütt próbálnak szerencsét de az éhség minduntalan visszahajtja őket.Sokan közülük a kolostorok és urasági udvarok körül létrejött falvakban telepednek le.

155 évvel később,2011 február 20-át a Romániai Romák Felszabadítása Napjának nyilvánították a 2011 március 11-én kibocsátott 28-as törvény alapján,amely a Hivatalos Közlönyben is megjelent 2011 március 15-én.

Prof:Core Maria

Pres.As.Cult.”Gi Rromano”

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy