A Hargita megyei XII- ikes magyar diákok nem tudnak románul

0

Articol disponibil în: Magyar Română

hargA Ziarharghita.ro többször próbált partneri viszonyt kialakítani Hargita megyei líceumokkal, az intézmények tevékenységének támogatása érdekében az itt tanuló diákok bevonásával. Több ilyen irányú látogatást tettünk oktatási intézményeknél és XI- XII-ikes diákokkal beszéltünk, akik érettségizni fognak román nyelv és irodalomból, és akiknek, hogy értekezni tudjunk, tolmácsra volt szükségük, aki lefordítja magyarra, amit mi románul mondtunk.

Mivel a jelenség aggasztónak tűnt a romániai tanügyi rendszer szempontjából, a Hargita megyei tanfelügyelőség véleményét kérdeztük:

A magyar nemzetiségű diákok- még a középiskolások is- hajlamosak anyanyelvükön kifejezni magukat, hogy biztosak legyenek abban amit mondanak, még ha ismerik is a román nyelvet egy adott szinten és a tanórákon jól fejezik ki magukat. Félnek, hogy kinevetik őket. Kompakt magyar lakosságú területről származnak a gyerekek, nincs alkalmuk gyakorolni a román nyelvet a román tanórákon kívül.

A tanterv az irodalomelméletre teszi a hangsúlyt (főleg a középiskolában) ez fontos a vizsgákon, a tanárok ezeknek a szövegeknek az ismeretére teszik a hangsúlyt a sikeres érettségi érdekében, és kevésbé foglalkoznak a szabad kifejezésmóddal. A vizsga sikerülhet (ha minimális jeggyel is, de sikerül) szóbeli tudás, románul történő beszélgetés nélkül is. Megtanulják kívülről ezeket a szövegeket a diákok, az írásbeli vizsgán leírják, még ha nem is értenek mindent, amit leírnak vagy elmondanak.

Sok diák, főleg a szakközépiskolások, vidéki iskolákból jönnek, ahol szakképzetlen, helyettesítő tanárok tanították őket. Az utóbbi években címzetesítettek szakképzett tanárokat a megyében, akik viszont az iskolák megtekintésének erejéig sem maradtak. a címzetesítést követően azonnal áthelyezésüket kérték más megyébe, semmiképpen sem sikerült maradásra bírni őket. Áthelyezésük nem egyenlő a posztjuk megüresedésével, évek során keresztül foglalják a posztjukat, amíg sikerül az áthelyezést kivitelezni. Ezért töltik be a helyüket szakképzetlenek vagy szakképzett, de nem túl hozzáértő tanárok.

A diákok egy részének az anyanyelvén is nehezére esik a kommunikáció. A tanulás úgy általában nem motiválja őket, csak azért vannak a középiskolában, mert kötelező a tíz osztály, ötös átlaggal remélik elvégezni, aztán munkába állnak vagy külföldre mennek.

Tanáraink nagy erőfeszítéseket tesznek, alternatív módszereket keresnek, de nehézségekbe ütköznek, a tananyagot át kell venni. Az utóbbi időben a szülők és közösségek részéről sürgetés fogalmazódott meg a román nyelvű kommunikációs képesség kialakítására, nem csupán valahogy átcsúszni a vizsgákon. Szükséges lenne a tanterv követelményeinek átalakítása a más nyelvet beszélő környezetből származó gyerekek számára”, nyilatkozta Görbe Péter tanfelügyelő.

Megpróbáltuk a Tanügyi Minisztériummal is beszélni a fentiekkel kapcsolatban, de az intézmény nem túl nyitott erre a kényes témára.

A legfontosabb probléma az ügyben az, hogy a Hargita megyei gyerekek szakmai és oktatási fejlődése korlátozva van, kénytelenek egy adott földrajzi térségben maradni, ahol beszélik az általuk ismert nyelvet, az ország többi része hozzáférhetetlen számukra.

A magyar gyerekek is jogosultak és kell legyen lehetőségük egy karrierhez, a fejlődéshez abban az országban ahol élnek, nemcsak abban a megyében ahol laknak.

I.R.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy