Megalakult Hargita Megye Tanácsa új döntéshozó testülete

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Borboly Csaba az elnöke, Barti Tihamér és Biró Barna Botond pedig az alelnöke Hargita Megye Tanácsának, miután az újonnan megalakult döntéshozó testület június 23-án, csütörtökön délután erről is szavazott, a tanácsosok eskütétele után. Borboly Csaba hozzászólásában elmondta, feladatuk egyszerre régi és új. Régi, abban az értelemben, hogy a közösség jelenét és jövőjét kell jó úton tartani, és biztonságos alapokat teremteni az életszínvonal növekedéséhez, és új, mert egy új kontextusban egy megújult csapattal kell ezt megvalósítani, magyarázta.

– Egy uniós tervezési ciklus közepén vagyunk, amely 2020-ig tart, egy új közbeszerzési eljárást kell megismernünk, továbbá egy változó közigazgatási környezetben kell dolgoznunk, megoldásokat találnunk. Be kell látnunk: nemcsak gazdasági innovációra van szükség, hanem saját munkánkban is helyet kell teremtenünk az újításoknak, a korszerű eljárásoknak, a hatékony közszolgálatnak – jelentette ki Hargita Megye Tanácsának régi-új elnöke.

Az elöljáró szerint az új megyei tanácsban szavazatukkal a választók világos akarata érvényesült, a választók többségének bizalmát élvezik. A választók többsége a folytatásra, a munkára szavazott, értették és értékelték a „kevesebb cirkusz, több munka” szlogent, fejtette ki. Az elnéptelenedés által veszélyeztetett kisfalvas térségekben az országban egyedülálló programokat valósított meg a megyei tanács, mint a Kisvíz, Kisvillany.

– Csík–Gyergyó–Udvarhely szolidaritáson alapuló együttműködését is folytatjuk. Meggyőződésem, hogy továbbra is képesek lesznek egymás javára lemondani, így tudunk megoldani nagy feladatokat – mondta a megyeelnök, aki az első számú prioritásnak továbbra is a fiatalok szülőföldön maradását tartja, és rámutatott, hogy a szakoktatás ügye a megyei tanács rengeteg egyeztetése nyomán elmozdulni látszik.

A vezetőség megválasztása előtt az ülést a testület legidősebb és két legfiatalabb tagja: Brezovszky György Ádám, valamint Dajka Tünde és Kolumbán Dávid vezette. A vezetőség megválasztása után felszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Andrei Jean-Adrian prefektus, Tánczos Barna szenátor, Tamás József római katolikus segédpüspök, Kántor Csaba református püspökhelyettes, valamint Lőrinczi Lajos és Simó Sándor unitárius esperes. Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy az RMDSZ a közösség együttműködésében, szolgálatában érdekelt, és arra törekszenek, hogy a biztonságot szavatolják az önkormányzatokban, a parlamenti képviselettel együttműködve, akárcsak a civilszervezetekkel, egyházakkal, dekoncentrált intézményekkel partnerségben. A szövetségi elnök szerint erős parlamenti képviseletre van szüksége Hargita megyének is, és az önkormányzatoknak szükségük van erre az erős háttérre, és így a megye az egyik legsikeresebb lesz. Felhívta a figyelmet, hogy a következő évtől közigazgatási reformra lehet számítani, és a szubszidiaritás elve alapján több hatáskört kapnak majd a megyei önkormányzatok, emellett pedig fontos, hogy a magyarságnak szava legyen a fejlesztési régiók átalakításánál, és a régió ne veszítse el meghatározó szerepét, lakói pedig a döntésekre való befolyásukat.

Andrei Jean-Adrian prefektus erős támogatásáról biztosította a megyei tanácsot. Tánczos Barna szenátor szerint erős hittel, kitartással és sok munkával lehet eredményesnek lenni, ezt kívánta az új testületnek.

Megalakultak az új megyei tanács szakbizottságai is, szám szerint nyolc: gazdasági-jogi, oktatási-kulturális, családi-szociális-egyházügyi-egészségügyi, ifjúsági-sportügyi, vidékfejlesztési-mezőgazdasági, környezetvédelmi-turisztikai, nemzetközi kapcsolatok és EU, helyi közösségi együttműködések – román–magyar együttélés.

Csíkszereda, 2016. június 23.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy