Modernizálják a Hargita megyei hulladéklerakókat

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A Hargita Megye Tanácsa által életbe léptetett Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt keretében kerül sor a nem EU-konform hulladéktárolók modernizálására és/vagy bezárására.

Ezen projekt megvalósítása során eltűnnek a régi ,uniós előírásoknak nem megfelelő szemétlerakók.Mit jelent ez Csíkszereda számára?

Kétféleképpen oldható meg a szeméttárolók ügye:befödni a hulladéklerakót az eredeti helyén,hogy ne érje az esővíz és egy bizonyos idő elteltével újra környezetbaráttá tenni a területet.A második megoldás a teljes hulladékmennyiség elszállítása új helyszínre,a felszabadult területet pedig újra környezetbaráttá tenni.

Hargita megye területén nyolc régi hulladéklerakó működött,amelyeket az érvényben levő törvények szerint be kellett zárni.A projekt végrehajtói úgy döntöttek,hogy négyet közülük (atusnádfürdőit, a szentegyházit, a székelykeresztúrit és a balánbányait) áttelepítenek a csikszeredai lerakóba, négyet pedig a helyszínen szigetelnek.

Mi történik a csikszeredai szemétteleppel?

A municípiumi lerakóba összegyűlt szemetet a legújabb uniós standardoknak megfelelően fogják szigetelni. A hulladék nagy mennyisége miatt döntöttek így, körülbelül 500 ezer köbméter hulladékról van szó,amihez hozzáadódik még 100 ezer köbméter máshonnan ideszállított szemét.Összesen 600.000-650.000 köbméter háztartási hulladék hatástalanításáról beszélünk.Az sem elhanyagolható,hogy a szemétlerakó területe is csökkenni fog a jelenlegi 100.000m2-ről 37.500-ra és legtöbb 1,5-2 méterrel fog a földszint fölé emelkedni.

Milyen technológiát használnak a hatástalanítás során?

Aki a témával kapcsolatosan megjelent cikkeket figyelemmel kísérte, megállapíthatta, hogy a Csiktapolcai talajvíz szennyezettségét a szeméttároló számlájára írták, a politikusok is gyakran használva az „ökológiai bomba” kifejezést. A megyei tanács által 2013-ban megnyert,nagyrészt uniós finanszírozású óriásprojekt segítségével ezt a bombát sikerül hatástalanítani. A használt módszer teljesen újdonágnak számít Romániában.

Miben áll ez az új módszer?

Tekintettel az altalajvíz bőséges jelenlétére a közép-csíki medencében,szükség volt a szemétlerakó teljes hidroizolációjára.A munkálatok kezdetét a szemét új helyszínre való áthordása jelentette. A felhalmozás csonka gúla alakban történik,a maximális magasság 10m.A vízzáró réteg felülete 37.144 négyzetméter és a következő rétegekből áll lentről felfele:50 cm-es ásványi szigetelő réteg,ezt követi a geotextília;a vízelvezetést a kavicsréteg biztosítja 50 cm-nél nem vastagabb.

A keletkező biogáz elvezetésére 8-32 mm nagyságú kavicsot használnak,nem több mint 30cm vastagságban.Erre jön két réteg különböző tulajdonságú vízzáró geotextília, melynek fajsúlya 6000g/nm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő és amelyik teljes szigetelést biztosít a környezettől.

A szigetelés két utolsó rétege egy 85 cm-es agyagréteg,amit egy 15 cm vastagságú termőföld réteg fog borítani.A termőföldet begyepesítik.A drénmezők aljáról összegyűjtött csurgalékot egy gyűjtőmedencébe vezetik. Innen szippantó tartálykocsival rendszeresen a remetei csurgalék-előtisztító állomásra szállítják.

Hosszútávon mi a sorsa egy ilyen módon lezárt szemétlerakónak?

A fent leírtak értelmében néhány év alatt a csurgalék képződése megszűnik,a hulladékdomb kiszárad.Megszűnik a biogáz termelődése is és az altalajvizek szennyezése.Az újra környezetbaráttá vált terület alkalmas lesz kaszálónak.A megyei tanács által megbízott regionális üzemeltető 30 éven keresztül figyelemmel fogja kísérni a hulladéktároló”viselkedését”.Ugyanakkor az altalajvíz minőségét is periódikusan ellenőrizni fogják.A fent említett időszakban a lerakó területe nem használható egyéb célokra.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy