Szabálytalanságok egyes Hargita megyei önkormányzatoknál

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A Hargita megyei Számvevőszék könyvvizsgálói a megye több önkormányzati hivatalánál szabálytalanságokat fedeztek fel bizonyos beruházási szerződések megvalósításával, illetve különböző szolgáltatásokkal kapcsolatban. A problémák a közbeszerzéssel és törvénytelen vagy alaptalan kifizetésekkel kapcsolatosak.

A Számvevőszék 2015-ös jelentése alapján az egyik önkormányzat ahol problémákat fedeztek fel, az a csíkszépvízi önkormányzat. A könyvvizsgálók az önkormányzat alárendeltségébe tartozó „Nyírő József” Általános Iskolánál eszközölt beruházások körül találtak szabálytalanságokat a közbeszerzés és középületek kapcsán, amikor törvényes igazoló dokumentum hiányában történtek kifizetések. Ugyanitt kifizetés történt egy meg nem hatalmazott magánszemély számlájára javítási munkálatokra, a munkálatok valódiságát igazoló törvényes dokumentum hiányában.

„Megállapítást nyert, hogy az összesen 510 ezer lej értékű kifizetésekből a helyszínen 220 ezer lej értékre becsülhető munkálatokat találtak, amelyből: 162 ezer lej ’épületnagyobbítás’ és 57 ezer lej ’tetőfelújítás’, az alaptalan kifizetések összege 289 ezer lej. A törvényességtől való eltérés és szabálytalanságok által a csíkszépvízi egységet 289 ezer lejjel rövidítették meg. A könyvvizsgálás során megállapítottak 81 ezer lej meg nem valósított hasznot, az okozott összkár értéke 370 ezer lej” mutat rá az intézmény jelentése.

Továbbá a vaslábi önkormányzatnál a „szolgáltatások közbeszerzésének két vaslábi korlátolt felelősségű társaságnak, amelynek főrészvényese a vaslábi önkormányzat, történő odaítélését és megvalósítását vizsgálva, kárt okozó szabálytalanságok állapíthatók meg. Ugyanis a foglalkoztatási, végrehajtási, elszámolási és kifizetési dokumentumok nem igazolják a kifizetések szükségességét, időszerűségét és valóságosságát”. A kiszámított összkár értéke 376 ezer lej.

Maroshévízen is megállapíthatók voltak „a városi ivóvíz és csatornahálózat kiterjesztésének munkálataival kapcsolatos beruházások körüli jogi szabálytalanságok”, az okozott kár értéke 573 ezer lejre becsülhető.

Ugyanebben a jelentésben szerepelnek a csíkszeredai önkormányzatnál tett közbeszerzési szerződések ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok, éspedig „a csíkszeredai tömbházak termikus rehabilitációjának munkálataira kötött szerződésben a kivitelező által vállalt kötelezettségek be nem tartása miatti szankciók alkalmazásának elmulasztása a szerződtető fél által”. A szabálytalanság becsült értéke 4.417.000 lej, ami a szerződésben foglalt be nem tartott kötelezettségek ki nem számított, nem regisztrált, nem követett és nem inkasszált büntetéseinek összege.

Minden esetben a törvény szerinti intézkedések történtek.

2016-os évben a Hargita megyei Számvevőszék 42 akciót tervezett helyi közintézményeknél, ebből 27 könyvvizsgálási tevékenység, 2 teljesítmény-ellenőrzés és 13 ellenőrzési akció volt.

Forrás: administratie.ro

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy