Támogatás a vakáció idejére diákokat és egyetemistákat alkalmazó munkaadóknak

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Az a munkaadó, aki diákokat és egyetemistákat alkalmaz a vakáció idejére, a törvény értelmében minden alkalmazott diák vagy egyetemista után havi pénzügyi ösztönző összegben, (stimuláns) részesül, amelynek értéke egyenlő az érvényben levő munkanélküli segély és munkaerő elhelyezési stimuláns szociális viszonyítási mutatójának felével. Jelen pillanatban ez a mutató 500 lej értékű. Minden törvényes keretek közt alkalmazott diák után a támogatás értéke 250 lej.

A stimuláns összeget a munkanélküli segélyalapból utalják ki a munkaadó kérésére, amennyiben diákokat vagy egyetemistákat alkalmaz egyéni munkaszerződéssel meghatározott időtartamra, amely egyenlő vagy rövidebb a vakáció időtartamánál. A stimuláns összeg legtöbb 60 munkanapra szól. Nem részesülhet ebben az összegben az a munkaadó, aki a vakáció kezdete előtti dátummal alkalmaz diákokat vagy egyetemistákat.

A munkaszerződés lejárta előtt a munkaadónak le kell jelentenie a megüresedő állást a munkaügyi hivatalnál (online, vagy papíron), ettől a dátumtól a diákok munkát kereső személyekként szerepelnek az ügynökség nyilvántartásában. Javasoljuk a diákoknak és egyetemistáknak, hogy előre jelentkezzenek be a nyilvántartásba vétel miatt a www.harghita.anofm.ro honlapon a „Programare someri” alcímen. A nyilvántartásba vételhez szükséges iratok: személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat), születési bizonyítvány (eredeti és másolat).

A diákok után juttatandó stimuláns összeg elnyerését biztosító egyezmény megkötéséhez a munkaadóknak a következő iratokat kell mellékelniük a Munkaerő- elhelyező Ügynökséghez intézett kérvény mellé:

  1. a törvény által megszabott névjegyzék az alkalmazandó diákok és egyetemisták névsorával
  2. az alkalmazandó személy diák vagy egyetemista státuszát igazoló irat a tanintézménytől, amelyben az illető diák tanul, a vakáció időtartamának pontos meghatározásával
  3. a diák vagy egyetemista személyazonossági igazolványának másolata
  4. az alkalmazandó személy életkorát és a fiatalok munkavállalására vonatkozó jogi szabályozást betartó munkaszerződés másolata, amelyet a Hargita megyei Területi Munkaügyi felügyelőségen előzőleg iktattak
  5. a munkaadó saját felelősségére megírt nyilatkozata, melyből kitűnik, hogy a naptári év egy 60 napos időszakában nem részesült a stimuláns összegben az illető diákok után.

Az iratcsomó letevési határideje 30 nap az alkalmazás dátumától kezdve.

Az egyezmény mintapéldányai és a névjegyzék átvehető az ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Testvériség sugárút 2 vagy letölthetők az ügynökség honlapjáról: http://www.harghita.anofm.ro, Formulare alcímről.

A tavalyi évben hasonló jellegű támogatást összesen 80.000 lej értékben utaltak ki 231 alkalmazást támogatva. Idén ez az összeg 100.000 lejre nőtt, a diákok és egyetemisták nagyobb számban való alkalmazására számítunk.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy