Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică va putea fi valorificată la bursă

0

Articol disponibil în: Română

Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică va putea fi valorificată și prin licitație publică cu preselecţie de tipul licitaţie electronică, precum şi prin vânzarea prin intermediul platformelor electronice sau a pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri. Aceste două noi tipuri se adaugă variantelor clasice de licitație disponibilie. Începând cu producţia anului 2017, masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată din proprietatea publică se va vinde numai prin licitaţii electronice. Plata masei lemnoase contractate se face anticipat exploatării.

Noile reglementări sunt cuprinse în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat, de Guvern, printr-o Hotărâre.

Actul normativ include, de asemenea, prevederi în scopul asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase. În acest sens, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro. administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, iar administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România.

Totodată, organizatorii licitaţiilor/ negocierilor şi agenţii constatatori abilitaţi potrivit legii vor avea obligația de a transmite, în vederea publicării pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (Ministerul Mediului), lista operatorilor economici care cumpără masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică care înregistrează datorii neachitate la scadenţă, precum şi a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor silvice/faptelor de natura infracţiunilor din domeniul silvic.

Potrivit noilor reglementări, este interzisă participarea la licitaţii/negocieri pe o perioadă de până la 6 luni a operatorilor economici care cumulează 25 puncte de penalizare, stabilite conform modalităţii de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sancţiunilor de natură contravenţională şi penale aplicate operatorilor economici, reglementată prin regulament.

Informații suplimentare:

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat de Guvern a fost elaborat având în vedere următoarele principiile prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;

b) sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase;

c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici atestaţi; un operator economic/grup de operatori economici poate/pot cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale lemnoase doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat;

d) prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei;

e) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase;

f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de proprietate;

g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preempţiune la cumpărarea de material lemnos fasonat, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy