Organizațiile civile harghitene vor fi sprijinite și în 2023 de către consiliul județean, prin DGASPC Harghita

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Reprezentanții DGASPC Harghita au făcut cunoscute, în cadrul unei conferințe de presă, detaliile celor cinci programe de sprijin financiar nerambursabil în domeniul social, adresate asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Consiliul județean, prin DGASPC Harghita,  oferă sprijin financiar și în acest an organizațiilor civile care au activități în domeniul social. Pentru cele cinci programe autoritatea administrației publice județene a alocat în total suma de 950.000 de lei. Programul de finanțare pentru anul 2023 a fost făcut public la sfârșitul lunii februarie în Monitorul Oficial al României, în ziarele locale și pe site-ul direcției generale (https://dgaspchr.ro/anunt-lansare-program-anual-de-colaborare-cu-organizatii-neguvernamentale-2020/) atât în limba română , cât și în limba maghiară. Cererile de finanțare pot fi depuse până la 31 martie.

Prin aceste programe consiliul județean și direcția generală doresc să contribuie la diversificarea activităților sociale în județ, iar pe de altă parte, este și o recunoaștere a valorii aduse de organizațiile neguvernamentale în sistemul de asistență socială din județul Harghita”, a spus directorul general al DGASPC Harghita.

Potrivit directorului general Elekes Zoltán, autoritatea județeană asigură în anul 2023 suma de 50.000 de lei pentru „Programul Asistență comunitară în localitățile izolate”, 50.000 de lei pentru „Program anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap”, 515.000 de lei pentru „Programul județean de îngrijire socio-medicală la domiciliu”, 85.000 de lei pentru „Programul anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice” și 250.000 de lei pentru „Programul de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție și promovare a drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc”.

Directorul a explicat în detaliu: în cadrul „Programului Asistență comunitară în localitățile izolate” se acordă finanțare pentru activități care vizează asigurarea asistenței comunitare în localitățile izolate ale județului Harghita, în vederea sprijinirii persoanelor nevoiașe. Astfel, se asigură cheltuielile aferente mijlocului de transport (combustibil și reparații minore) și cheltuielile telefonice ale asistenților comunitari; dezvoltarea profesională și sporirea competențelor asistenților comunitari în vederea îndeplinirii sarcinilor în mod eficient și efectiv, respectiv îmbunătățirea calității serviciilor prestate precum și susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare.

În ceea ce privește „Programul anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap” se acordă finanțare nerambursabilă pentru sprijinirea asigurării transportului zilnic al persoanelor cu handicap la unitățile de învățământ sau locul de muncă, respectiv la programele de recuperare și reabilitare; sprijinirea organizării programelor recreative, expozițiilor, taberelor cu caracter educativ care tratează problemele persoanelor cu dizabilități; sprijinirea participări persoanelor cu handicap la diferite competiții; susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare; susținerea activității asociațiilor reprezentative județene a persoanelor cu handicap și sprijinirea activităților de angajare asistată.

În cadrul „Programului județean de îngrijire socio-medicală la domiciliu” se acordă finanțare nerambursabilă pentru servicii de bază, cum ar fi ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber; servicii de reabilitare și adaptarea ambientului: mici amenajări, reparații; servicii de îngrijiri medicale: activități complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri etc.; servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului medical și social: kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie etc.; servicii de consiliere și asistența familiei în situații de criză.

În cadrul „Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice” se acordă finanțare nerambursabilă pentru activități, care vizează organizarea unor excursii  destinate pensionarilor și vârstnicilor din județul Harghita; organizarea celebrării zilei vârstnicilor și distribuirea pachetelor; diverse activități destinate vârstnicilor, derulate în parteneriat cu organizații și instituții din alte județe; susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare; organizarea unor activități de recuperare balneo-fizio-terapeutică pentru grupuri mici de persoane vârstnice, pensionari cu venituri mici aflați în situații de risc.

În cadrul „Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție și promovare a drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc” pot fi finanțate: asigurarea funcționării, dezvoltării și diversificării serviciilor/centrelor de  zi  și a celor de consiliere la nivel comunitar; activități de prevenire a abandonului familial; activități și programe educaționale în servicii și centre de zi; activități de prevenire a abandonului copilului nou născut, pentru cuplul mama-copil; activități și programe de abilitare și reabilitare pentru copii cu deficiențe; activități și programe recreative și de socializare, organizarea sau participarea la tabere, excursii, schimb de experiență, concursuri de talente, spectacole, expoziții; sprijinirea activităților care vizează combaterea traficului și consumului de droguri; activități pentru formarea deprinderilor de viață independentă, în domeniul dezvoltării personale, al sprijinirii integrării socioprofesionale, prin stimularea și asigurarea participării copiilor/tinerilor la activități gospodărești, la ateliere de lucru și la alte îndeletniciri meșteșugărești precum și sprijinirea în găsirea și menținerea unui loc de muncă.

La cea de a doua parte a conferinței de presă s-a vorbit despre finanțările efectuate anul trecut. Elekes Zoltán a subliniat că în anul 2022 programele organizațiilor civile au fost finanțate în total cu suma de 923.671,23 de lei.  Astfel, organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor și tinerilor aflați în situații de risc (Asociația comunitatea surorilor Franciscane sub ocrotirea Sfintei familii din Mallersdorf, Fundația Sfântul Francisc, Clubul Sportiv Csiki Titanok și Asociația Caritas (4 proiecte) au depus în total 7 proiecte iar în urma decontării au beneficiat, în total  de 248.088,89 de lei.

În cadrul programului de îngrijire socio-medicală la domiciliu Asociației Caritas Alba Iulia i-a fost atribuită 540.000 de lei, suma care a asigurat îngrijirea la domiciliu a 3000 de persoane.

În ceea ce privește programul de Asistență comunitară în localitățile izolate au fost depuse patru proiecte de către Asociația Caritas, Asociația pentru asistență comunitară din România, Asociația Viharsarok și Parohia Unitariană Goagiu, pentru care, în urma decontării s-a acordat în total suma de 43.266,70 de lei. În cadrul programului au fost desfășurate activități de asistență comunitară în total 11 sate izolate.

În cadrul programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap 3 organizații (Asociația Națională a Surzilor, filiala Harghita (2 proiecte), Asociația persoanelor cu dizabilități din județul Harghita (4 proiecte) și Fundația Lókodi Ifjúsági Alapítvány) au depus în total 7 proiecte, iar după decontare au primit sprijin în valoare totală de 32.779,21 de lei.

Un număr de 7 organizații civile (Asociația Agricultorilor din Voșlăbeni, Asociația Caritas, Asociația Clubul Sportiv Csíki Titánok, Asociația Csíkszenttamásért, Asociația Senectus, Asociația Szent István din Nădejdea și Fundația Szent Gellért) au depus proiecte a căror valoare totală s-a ridicat la suma de 59.536,43 de lei.

  • informații și foto furnizate de DGASPC Harghita
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy