Exkluzív: Paul Brummel nagykövet a székely zászlóról

0

Articol disponibil în: Magyar Română

2016 április 28- brumel steag secuiescán Paul Brummel, Nagy- Britannia nagykövete látogatást tett Hargita megyében, melynek alkalmával Borboly Csaba Hargita megye Tanácsának elnöke „Hargita megye zászlójával” ajándékozta meg, amely zászló tulajdonképpen nem a megye zászlaja, hanem egy székely zászló volt.

A zeteváraljai RMDSZ táborban résztvevő brit nagykövetet, Őexellenciája Paul Brummelt megkérdezte újságunk, hogy mikor átvette annakidején a zászlót, volt- e tudomása arról a törvényszéki határozatról, melynek értelmében tilos a székely zászló kifüggesztése a hivatalos épületekre. A nagykövet azt válaszolta, hogy informálták a folyamatban levő perekről, de ez egy belügy, amelyeket Őexellenciája nem hivatott kommentálni.

2012 szeptember 26- án a marosvásárhelyi táblabíróság véglegesen törölte a 269/26.11.2009 számú határozatot, amely a székely zászlót Hargita megye hivatalos zászlójának nyilvánította. A fellebbviteli bíróság határozata ellenére 2015- ben elfogadtak egy olyan megyei tanácshatározatot, amely a székely zászlót Hargita megye zászlójának nevezte ki. Jelenleg ezt a témát a Román Akadémia Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága és minden illetékes szerv vitatja. A bírósági döntés törli a székely zászlót, mint a megye zászlóját. Létezik egy Legfelső Ítélő- és Semmítőszéki döntés, amely megállapítja, hogy a székely zászló diszkriminatív a románokra és más nemzetiségekre nézve, használata hátrányos megkülönböztetést eredményez.

A brit nagykövet jelenléte nagyban növelte a tábor látogatottságát, amely amúgy elég unalmas és tartalmatlan volt. Újságírókként feltesszük a kérdést, vajon Nagy-Britannia, egy politikai párt rendezvényén megjelenő követén keresztül politikai jelzést ad egy hanyatlóban levő pártnak, amely semmi komolyat nem nyújt a választóinak, amely lassanként eltávolodik a párt vonalától a valóság nyomásának engedve: alacsony fizetések, tönkrement infrastruktúra, munkahelyek hiánya? És folytathatnánk az RMDSZ 1989-től megvalósított „sikereinek” listáját. Úgy értelmezhetjük a brit nagykövet jelenlétét a táborban, amely bizonyosan a brit külügyminiszter jóváhagyásával történt, mint egy politikai pártnak nyújtott közvetlen támogatás, amely párt célkitűzései nincsenek mindig összhangban azoknak a polgároknak a célkitűzéseivel, akiket állítása szerint képvisel? Vajon Őexellenciája közvetlenül részt vesz a politikai tervek létrehozásában tekintettel a 2016 decemberi választásokra?

Ki válaszol ezekre a kérdésekre? Úgy gondoljuk senki, mert a követ diplomatikusan válaszol, a brit nagykövetség az írásban küldött kérésre sem válaszol, így megengedjük magunknak, hogy véleményezzünk a látottak alapján.

Nem tudjuk, miként büntetik az efféle baklövéseket, amikor egy nagykövetnek egy hivatalosan nem létező zászlót adnak át. Az bizonyos, hogy Őexellenciája Paul Brummel nem tudja a zászló teljes történetét és csak a részéről tanúsított diplomácia és jóakarat segített elkerülni egy diplomáciai incidenst. Nem is akarunk belegondolni, mi lett volna, ha egy japán vagy orosz diplomata, sokkal szigorúbb diplomáciai szabályokkal rendelkező országok diplomatái, kaptak volna egy hivatalosan nem létező zászlót. Nem tudjuk hová sorolni egy ilyen esetet, várjuk, hogy Hargita megye Prefektusi Hivatala vagy más hatóságok hozzászóljanak.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy